mobil-sidhuvud

Hårddiskräddning företag

Känns företagets backup förlorad?
Oroa er inte, chanserna till att återfå det mesta av er viktiga data efter hårddiskkraschen är mycket god med våra metoder. Vi har kompetensen när det gäller såväl hårdvaruskador inuti hårddiskar som mjukvarurfel av skadade datapartitioner.

Dagens hårddiskar är snabbare och lagrar mer data än förr utan att grundkonstruktionen har ändrats. Man pressar in mer och mer information på samma lilla lagringsyta. Tyvärr innebär detta att felmarginalerna också blir allt mindre, dagens hårddiskar kraschar och går sönder i allt större omfattning. Som tur är brukar dock det allra mesta av den data som funnits lagrad på hårddisken kunna återställas efter en hårddiskkrasch.

Är Er interna eller era externa hårddiskar, NAS station eller backupserver trasigt eller skadat, använd inte denna i någon strömkälla och om den redan är inkopplad rekommenderar vi att du kopplar ut den själv alternativt inte använder enheten som hårddisken sitter i. Risken är stor att skadans omfattning förvärras och kostnaderna för att återskapa er data kan bli högre än de hade behövt bli.

Vi kan återskapa data från alla typer av lagringsmedier, såsom
- Hårddiskar
- USB Minne
- Flash Minneskort
- Flash hårddiskar

Besök oss på någon av våra ServicePoints, eller skickad in din hårddisk via Företagspaket till oss med en utförlig problembeskrivning, så kontaktar vi dig snarast!

Du skickar den till

DataNova Sweden AB

Spadegatan 19

424 65 ANGERED

Hur går det till?

Återskapningen av Er data kan göras i 3 olika faser, beroendes på omfattningen av skadan, och dessa är följande:
 

Fas 1
Hårddiskens filstruktur återskapas med hjälp av programvara, och är hårddisken felfri mekaniskt går det oftast att återställa filer från de skadade sektorerna. I vissa fall kan sektorerna vara så pass korrupta att de inte kan återskapas i denna fas. Kan man rädda hårddiskinformationen i denna fas hamnar kostnaden utöver felsökningskostnaden* mellan 800 - 2 320:- exkl. moms

*Felsökning: 760 kr exkl. moms
 

Fas 2
Om återskapningen ej lyckats i Fas 1, går man efter godkännande från kunden vidare in på Fas 2.
I denna fas används extern hårdvara för att försöka kommuniceras med hårddisken, och mindre komponenter behöver i vissa fall bytas ut för att få liv i hårddisken, för att därefter påbörja återskapningen.
I denna fas ser man endast hur mycket information som går att återskapa, och man får ett kostnadsförslag på vad återskapningen av den mängden kommer att kosta. i 7 av 10 fall brukar denna fas metoder vara tillräckliga för att återskapa datan. Kan man rädda hårddiskinformationen i denna fas hamnar kostnaden utöver felsökningskostnaden* mellan 2 400 - 9 600:- exkl. moms

*Felsökning: 1 120 kr exkl. moms
 

Fas 3
Om hårddisken mot förmodan ej klarar Fas 2, kan kunden få möjlighet till att skicka vidare hårdisken till Fas 3.
Denna Fas är oftast den mest kostsamma, och man tar oftast bara ställning till denna fasen om värdet av den försvunna informationen är värdefullare än vad kostnaden för själva återskapningen är. Hela hårddiskens komponenter byts ut och ersätt med avancerad teknik och man kan i de allra flesta fallen återskapa allting trots omfattande fysiska skador på hårddisken. denna fas kan rädda filer i 9,5 av 10 fall. Kan man rädda hårddiskinformationen i denna fas hamnar kostnaden utöver felsökningskostnaden* på 11 200 :- exkl. moms och uppåt

*Felsökning: 3 040 kr exkl. moms
 

I samtliga 3 ovanstående faser lämnas tydliga kostnadsförslag utöver felsökningskostnaden innan någon form av återskapning görs. Om denna ej godkänns återskapas ingen information, och man betalar endast för analyskostnaden.

All data hanteras enligt offentlighets- och sekretesslagen

Har du mer frågor om hårddiskräddning, ring oss gärna på

031-330 99 00