mobil-sidhuvud

Tjänster för företag

Vi erbjuder en mängdolika tjänster för just Ert företag. Idag finns det inte många företag som inte använder sig av IT tekniken. Alla har behov av denna i någon form, då samhällets krav på integrering av fler och fler tjänster online skapar dessa.

Vi hjälper alla

Tillhör ni den skaran som endast använder IT tekniken i minimal omfattning, eller tillhör ni dom som inte kan bedriva verksamheten i en minut utan en fungerande IT drift ? Vi kan hjälpa alla typer av företag, stora som små, och våra tjänster och avtalslösningar är anpassade för företag med 1 anställd med ett kontor till upp till 10 000 anställda fördelade på olika geografiska platser.
 
Läsa gärna mer om våra olika former av tjänster för företag. Här vi har en sammanställning i korta drag över vad Vi kan hjälpa er med. Skulle mot förmodan ni inte hitta en tjänst som inte motsvarar era önskemål, kontakta oss ändå, vi har en bred skara av samarbetspartners som vi kan hänvisa er till för just era unika fel!

Kontakt
031-330 99 00

eller mail
info@datanova.se