mobil-sidhuvud

Virtualisering företag

Många ställer först frågan - vad är virtualisering?

Ur ett affärsperspektiv finns det flera fördelar med att virtualisera och det mesta rör sig om serverkonsolidering. Det betyder i korthet att man virtualiserar ett antal system på en enskild server som inte utnyttjas fullt ut. Genom att man då behöver färre servrar kan man minska energiförbrukningen, spara utrymme i serverhallen och förenkla administrationen.

Det här är några konkreta fördelar med att virtualisera:

 

Mellan 60-80 % av serverkapaciteten kan användas i stället för 5-10 %. Nya servrar kan tas i drift på några minuter i stället för dagar. Resurser kan tilldelas dynamiskt och systemen behöver inte vara nere för underhåll av hårdvara

Eftersom det kan vara svårt att i förväg fastställa hur mycket en server kommer att användas, har virtualiseringstekniken stöd för något som kallas realtidsmigrering ("live migration"). Det gör att operativsystem och dess applikationer kan migreras till en ny server för att balansera hur den tillgängliga hårdvaran belastas.

"Med virtualisering minskar du energiförbrukningen, spar utrymme i serverhallen och förenklar administrationen."

Virtualisering är också viktigt för utvecklare. Om ni t.ex. utvecklar i Linux där Linux-kärnan tar upp ett enskilt adressutrymme, då kan ett fel i kärnan eller någon drivrutin göra att hela operativsystemet kraschar. Virtualisering innebär att Ni kan köra flera operativsystem, och om ett av dem kraschar på grund av en bugg, kan hypervisor och kvarvarande operativsystem fortsätta som vanligt.

Med en virtuell infrastruktur kan företag sänka sina kostnader genom ökad effektivitet, flexibilitet och snabbhet. IT-avdelningar kan snabbare möta kraven från affärsverksamheten och de kan också administrera och tilldela resurser vartefter de behövs av olika tjänster. Ett datacenter kan behandlas som en pool av processorkraft och lagringsyta.

Vi besvarar gärna fler frågor kring virtualiseringsmöjligheterna för ert företag.
Ring oss
031-330 99 00
eller maila oss
info@datanova.se