mobil-sidhuvud

Förnyelsebar Energi på DataNova ServicePoint

Tack vare våra solpaneler ger vi dig äkta "grön" IT Service

Ett av de första kända försöken att utnyttja solljus var Sokrates solhus, 400 f.Kr., där passiv solvärme användes. Trähus konstruerades på 1500-talet för att ta tillvara solens värme. Nu gör vi på DataNova ServicePoint det också!

Att bry sig om  och värna om miljön är ett ansvar som vilar på allas våra axlar. Vi måste bidra med åtgärder i någon form för att skydda vår planet och använda våra energiresurser på ett varsamt sätt. Detta var en av huvudanledningarna till att vi på DataNova ServicePoint valde att gå över till förnybar energi med solpaneler. Energin vi får från solstrålar är helt förnyelsebar och orsakar ingen belastning på vår miljö. De kemikalier som används i produktionen kan återanvändas i slutna system och orsakar därför ingen oacceptabel miljöpåverkan heller.

Vad innebär detta för dig som kund ?

För att återgå till begreppet "grön" IT, innebär detta i enklar ord att all IT service som vi utför på DataNova ServicePoints och samtliga hostingtjänster, går på just denna energiformen. Är du en person bryr dig om miljön kan vi glädja dig med att våra IT tjänster kommer från miljövänliga energiresurser, och att du kan känna dig trygg med att  även du ger ett bidrag till miljön genom att välja ett IT företag som använder framtidens förnyelsebara energi.

Tänk grönt - tänk grön IT - tänk DataNova.