mobil-sidhuvud

Servicevillkor

Service Bas 750 SEK (grundpris) eller Service Apple 950 SEK (grundpris)

Gäller alla typer av service och kostnadsförslag! Vi lämnar alltid kostnadsförslag på arbetet vid behov av hårdvarubyte innan vi utfört bytet. Garanti på utfört arbete gäller i 3 månader från utlämnat datum i det skick datorn har utlämnats i. Problem som uppstår under denna period som uppkommit p.g.a. maskinvarukonflikt/virus omfattas ej av garantin! Kunden godkänner att DataNova kan komma att överlåta service:n till externa partners vid behov. Om inlämnat reparationsobjekt inte uthämtas inom loppet av 3 månader från klardatum kasseras denna, och DataNova Sweden AB ansvarar ej för denna. Invändningar mot utfört arbete skall göras inom 7 dagar efter uthämtat reparationsobjekt. Alla enheter som lämnas in för försäkringsärenden återlämnas ej om försäkringsbolaget ersätter varan till kund med pengar och därmed tackar nej till reparation. Objektet blir då försäkringsbolagets tillhörighet och kan därför ej uthämtas av kund längre.

Backup 300 SEK (grundpris)

DataNova ansvarar ej för filer som ligger på Din dator vid inlämningstillfället. Du ansvarar själv för att backup har tagits på datorn innan den lämnas in. Om Du önskar få en backup utförd på Din hårddisk vid inlämningstillfället är det Ditt ansvar att tydligt påtala detta när du lämnar in Din dator. Detta alternativ går inte att välja till efter en uthämtad service. Önskar man få en backup utförd efter en uthämtad service innebär detta en ny service och backupkostnad. Observera att om din hårddisk är defekt kan det vara så att det inte går att ta säkerhetskopia på denna. Detta gäller även datorer som lämnas in under garantitiden. Backupen (max 50GB) utförs då mot en kostnad av 300:- (utöver servicekostnaden). Överstiger backupen 50GB tillkommer ytterligare en backupkostnad på 300:-. Detta ges som ett kostnadsförslag till kunden innan den utförs. Denna backup sparas därefter i våra servrar i 15 kalenderdagar efter att datorn har uthämtats. Backup utförs endast på datafiler och ej på program som är installerade på datorn. Dessa skall man ha media och licens till separat.

Backup inkl. återställning 600 SEK.

DataNova ansvarar ej för filer och som ligger på Din dator vid inlämningstillfället. Du ansvarar själv för att backup har tagits på datorn innan den lämnas in. Om Du önskar få en backup inkl. återställning utförd på Din hårddisk vid inlämningstillfället är det Ditt ansvar att tydligt påtala detta när du lämnar in Din dator. Observera att om din hårddisk är defekt kan det vara så att det inte går att ta säkerhetskopia på denna. Detta gäller även datorer som lämnas in under garantitiden. Backupen samt återställningen (max 50GB) utförs då mot en kostnad av 600:- (utöver servicekostnaden). Överstiger backupen 50GB tillkommer ytterligare en backupkostnad på 300:-. Detta ges som ett kostnadsförslag till kunden innan den utförs. Denna backup sparas därefter i våra servrar i 15 kalenderdagar efter att datorn har uthämtats. Backup inkl. återställning kan endast väljas till om man har licens på produkterna man vill ha ominstallerade. Följande typer av programvaror omfattas av backup inkl. återställning: Officeprogramvara, Säkerhetsprogramvara samt övrig programvara som kunden bifogar media och licens till. Återställning av inställningar omfattar mailinställningar samt Favoriter i webbläsare. Har tjänsten valts till vid inlämningstillfället debiteras denna oavsett om backup inkl. återställning har varit *möjlig eller ej då arbetstid redan avsatts för detta.* Gäller ej om backup inkl. återställning ej varit möjligt att utföra pga. tekniska eller mjukvarumässiga omständigheter

Inskicksservice

Vid all inskicksservice skall enhet skickas till DataNova ServicePoint med ett sökbart kollinummer. Detta kollinummer skall sparas av avsändaren under hela serviceperioden. När datorn återsänds till kund fås ett nytt kollinummer av DataNova.

Betalning av en färdig service sker innan datorn skickas tillbaka till kund, då med antingen faktura som betalas in i förskott eller med ett postförskottsalternativ från den aktuella fraktfirman. Om ett kostnadsförslag ej godkänns av kund utgår endast felsökningsavgift samt fraktavgift