mobil-sidhuvud

Serviceavtal Medium

 

Ni är företaget som har hållit på ett tag nu, och ni har vuxit aningen snabbare än ni hade räknat med. Detta har medfört att IT strukturen inte är helt optimal och detta begränsar nu er möjlighet att växa vidare. Där kommer DataNova och vårt Serviceavtal Medium in i bilden. Detta avtal passar företag med 6-15 anställda, och ni får en egen dedikerad IT avdelning eller en väldigt viktig resurs för den personen hos er som idag ansvarar för IT driften hos er.

Vi hjälper er att strukturera upp och därefter underhålla ert nätverk, användarkonton, användarprofiler, backup, samt optimerar ert nätverk enligt en säkerhetsnivå som är tillräcklig för er. Vi ger er även råd över vilken plattform som passar er verksamhet bäst, och hur ni får den mest kostnadseffektiva IT lösningen.

Våra tekniker utför schemalagda månadskontroller hos er som följer checklistorna som tagits fram vid serviceavtalets start. Tack vare denna rutin kommer ert nätverk och er plattform alltid följa dagens krav på er IT drift, och ert företag kommer att ha en konstant övervakning på 1* server. som ingår i detta avtal.

* det finns möjlighet att mot tillägg utöka antalet övervakade servrar.